Nam Định quyết liệt chống khai thác thủy hải sản trái phép, cùng cả nước gỡ "thẻ vàng" của EC

Nhằm góp phần cùng với cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu - EC đối với thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Châu Âu, thời gian qua, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định - IUU trên địa bàn tỉnh Nam Định đã được triển khai hết sức quyết liệt.

Nam Định quyết liệt chống khai thác thủy hải sản trái phép, cùng cả nước gỡ "thẻ vàng" của EC