92% doanh nghiệp đã hoạt động trở lại sau khi Đồng Nai tái hoạt động sản xuất

Một tuần sau khi Đồng Nai nới lỏng giãn cách, đến nay đã có tới 92% doanh nghiệp tái phục hồi sản xuất.

92% doanh nghiệp hoạt động trở lại sau khi Đồng Nai tái hoạt động sản xuất.