An Giang: Người đầu tiên đưa cây sầu riêng về trồng thành công ở vùng đất Tân Châu

Ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, chị Trương Thị Diệu đã mạnh dạn đưa giống cây sầu riêng về vùng đất này trồng và góp phần làm phong phú thêm bức tranh nông nghiệp nông thôn trên địa bàn.

An Giang: Người đầu tiên đưa cây sầu riêng về trồng thành công ở vùng đất Tân Châu

An Giang: Người đầu tiên đưa cây sầu riêng về trồng thành công ở vùng đất Tân Châu