Anh nông dân trồng thành công cây bơ trên đất vùng biên An Giang

Khi nhắc về cây bơ, mọi người sẽ nghĩ ngay đến những giống bơ được trồng tại khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng... Tuy nhiên, hiện nay, tại vùng đất Tân Châu (tỉnh An Giang) đã có một số hộ dân đem cây bơ về trồng thành công và cho thu hoạch với năng suất cao.

Trồng thành công cây bơ trên đất vùng biên An Giang