Đem con vật lạ về nuôi, lão nông Quảng Nam tính chuyện làm giàu

Dù tuổi đã cao, nhưng ông Lê Văn Sáng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, vẫn luôn miệt mài tìm hiểu các mô hình kinh tế hiệu quả với mong muốn làm giầu trên quê hương. Ông mạnh dạn nuôi thử con dúi và đến nay đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Đem con vật lạ về nuôi, lão nông Quảng Nam tính chuyện làm giàu.