Áp dụng công nghệ sấy đặc biệt, chổi chít Hà Giang nuôi ước mơ xuất khẩu ra thế giới

Với năng lực sản xuất đạt 2 triệu sản phẩm chổi chít/năm (tương đương 37 tỷ đồng), HTX tiểu thủ công nghiệp Việt Thành không chỉ đi đầu trong việc giữ gìn và phát triển ngành nghề làm chổi truyền thống mà còn nuôi ước mơ xây dựng thương hiệu chổi chít Hà Giang trên thị trường thế giới.

Áp dụng công nghệ sấy đặc biệt, chổi chít Hà Giang nuôi ước mơ xuất khẩu ra thế giới