Bà Rịa - Vũng Tàu: Lúa vụ Đông Xuân bị sâu đục thân gây hại, nguy cơ giảm sản lượng rất lớn

Huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2020 - 2021. Theo phản ánh của bà con nông dân, lúa Đông Xuân đang bị sâu đục thân tấn công khiến nhiều diện tích lúa bị lép hạt, nguy cơ giảm sản lượng rất lớn.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Lúa Đông Xuân bị sâu đục thân gây hại, nguy cơ giảm sản lượng rất lớn

Bà Rịa - Vũng Tàu: Lúa Đông Xuân bị sâu đục thân gây hại, nguy cơ giảm sản lượng rất lớn