Quảng Trị: Xây dựng thương hiệu "Dưa lê Triệu Độ" giá trị kinh tế cao

Xác định cây dưa lê là cây trồng chủ lực, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân địa phương, thời gian qua, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện nhiều giải pháp phù hợp để từng bước xây dựng thương hiệu "Dưa lê Triệu Độ"

Quảng Trị: Xây dựng thương hiệu "Dưa lê Triệu Độ" giá trị kinh tế cao

UBND xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong đã hoàn thiện hồ sơ gửi Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ để được công nhận thương hiệu sản phẩm "Dưa lê Triệu Độ"