Bắc Giang: Nâng cao chất lượng, thương hiệu dứa Bảo Sơn, vẫn nỗi lo đầu ra

Việc cây dứa là cây chủ lực đã giúp bà con ở xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên việc liên kết tiêu thụ, bao tiêu sản phẩm chưa được hình thành đã khiến cho đầu ra của loại nông sản này vẫn bấp bênh dù chất lượng dứa ở đây được đánh giá cao hơn so với dứa ở Thanh Hóa và Lào Cai.

Bắc Giang: Nâng cao chất lượng, thương hiệu dứa Bảo Sơn

Bắc Giang: Nâng cao chất lượng, thương hiệu dứa Bảo Sơn