Bạc Liêu đề nghị Hậu Giang và Sóc Trăng hỗ trợ để thu hoạch lúa Hè Thu 2021

Ngày 29/8, UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết đã có văn bản gửi UBND tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện cho người và phương tiện từ 2 tỉnh này vào tỉnh Bạc Liêu để thu hoạch lúa Hè Thu.

Bạc Liêu đề nghị Hậu Giang và Sóc Trăng hỗ trợ để thu hoạch lúa Hè Thu 2021

Bạc Liêu đề nghị Hậu Giang và Sóc Trăng hỗ trợ thu hoạch lúa hè thu