Tin liên quan

Video: Trăn trở việc triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách cho nông dân tới từng cấp hội cơ sở

Clip: Hội Nông dân Việt Nam hợp tác với tập đoàn Sovico thúc đẩy chuyển đổi số

[TRỰC TIẾP] Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Người nông dân cần thay đổi tư duy để trở thành chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn

Bản tin đặc biệt Chào mừng Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam: Nhiều kỳ vọng vào BCH khóa mới