Bản tin Dân Việt Nóng 27/3: Nhà báo bị hành hung, cản trở trong quá trình tác nghiệp - vì sao ít bị khởi tố?

Nhà báo bị hành hung, cản trở trong quá trình tác nghiệp - vì sao ít bị khởi tố? Cả nước tiết kiệm 298.000 kWh trong 1 giờ tắt đèn Giờ Trái đất; Gần 2.000ha lúa ở Quảng Nam có nguy cơ mất mùa vì xâm nhập mặn... là những tin chính trong bản tin hôm nay.

Bản tin Dân Việt Nóng 27/3: Nhà báo bị hành hung, cản trở trong quá trình tác nghiệp, vì sao ít bị khởi tố?

Bản tin Dân Việt Nóng 27/3.