Chuyển động Nhà nông 27/3: Kon Tum đặt mục tiêu có 10 nghìn ha sâm Ngọc Linh vào năm 2030

Gần 2.000ha lúa ở Quảng Nam có nguy cơ mất mùa vì xâm nhập mặn; Đồng Nai dự kiến chi gần 156.000 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới trong năm 2023; Kon Tum mục tiêu có 10 nghìn ha sâm Ngọc Linh vào năm 2030… là những tin chính trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 27/3: Kon Tum đặt mục tiêu có 10 nghìn ha sâm Ngọc Linh vào năm 2030

Chuyển động Nhà nông 27/3.