Bản tin Dân Việt Nóng 5/2: Người dân đội mưa xuyên đêm đến sáng chờ nhận ấn đền Trần

Người dân đội mưa xuyên đêm đến sáng chờ nhận ấn đền Trần; Chùa Phúc Khánh không còn cảnh biển người ngồi tràn ra đường làm lễ cầu an; Ngư dân Quảng Bình bội thu cá khoai những ngày đầu năm mới; ... là những tin chính trong bản tin hôm nay.

Bản tin Dân Việt Nóng 5/2: Người dân đội mưa xuyên đêm đến sáng chờ nhận ấn đền Trần

Bản tin Dân Việt Nóng 5/2.