Bảo vệ những loại rau có nguy cơ tuyệt chủng?

Bạn đã nghe nói về việc bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, nhưng còn các loại rau có nguy cơ tuyệt chủng thì sao? Đó là một cuộc khủng hoảng xảy ra do hệ quả của sự gia tăng công nghiệp hóa nền nông nghiệp trên toàn thế giới.

Bảo vệ những loại rau có nguy cơ tuyệt chủng

Theo Viện nghiên cứu Worldwatch, cách đây không lâu, hạt giống là mối quan tâm chủ yếu của người nông dân vì công việc của họ là "sản xuất hạt giống và bảo vệ di sản cây trồng cho xã hội." Nhưng nay, câu chuyện đã khác..

Từng được coi là tài sản chung, như nước hay không khí, giờ đây hạt giống gần như đã trở thành tài sản riêng của một vài công ty kiểm soát việc cung cấp lương thực toàn cầu.

Nông nghiệp đã tồn tại khoảng 10.000 năm nay hoặc xa hơn nữa, nhưng việc tư hữu hóa hạt giống chỉ gần đây mới xuất hiện. Trong thời gian ngắn đó, sự đa dạng của hạt giống đã bị xóa sổ, nông dân thua lỗ vì chi phí hạt giống tăng… còn các công ty thuốc trừ sâu kiểm soát hầu hết các hạt giống nay lại phát triển rầm rộ.