Bến Tre: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cây giống Chợ Lách ế ẩm

Cùng thời điểm này những năm trước, cây giống ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã được tiêu thụ khoảng 70%. Nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số lượng cây giống chỉ tiêu thụ được khoảng 30%.

Bến Tre: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cây giống Chợ Lách tiêu thụ "ế ẩm"

Bến Tre: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cây giống Chợ Lách tiêu thụ "ế ẩm"