Cả làng góp sức, góp tiền, hiến đất mở đường hoa đẹp như mơ tại vùng quê Hà Giang

Để về đích Nông thôn mới, người dân của thị trấn Nông trường Việt Lâm (Hà Giang) đã chung tay góp sức, góp tiền, hiến đất để xây dựng những tuyến đường kiểu mẫu đẹp như tranh vẽ.

Cả làng góp sức, góp tiền, hiến đất mở đường hoa đẹp như mơ tại vùng quê Hà Giang

Cả làng góp sức, góp tiền, hiến đất mở đường hoa đẹp như mơ tại vùng quê Hà Giang.