Tin liên quan

Sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 6, mưa to từ Quảng Trị đến Bình Định

Bão số 6 đi nhanh, giật cấp 10, miền Trung đứng trước nguy cơ ngập lụt

Xuyên trưa tiếp tế cho người dân trong vùng ngập lụt tại Quỳnh Lưu

Video: Lũ lớn, hơn 1.000 nhà dân ngập trong nước, nhiều vùng bị chia cắt