Chế phẩm giúp nuôi tôm mùa rét không cần mái che

Nhiều hộ nông dân ở Thanh Hóa thu hoạch được hàng chục tấn tôm trong mùa rét nhờ ứng dụng sản phẩm công nghệ sinh học. Đây cũng là một trong những phương pháp rất hiệu quả mà nhiều địa phương đang muốn học tập.

Chế phẩm giúp nuôi tôm mùa rét không cần mái che

Chế phẩm giúp nuôi tôm mùa rét không cần mái che