Tin liên quan

Chủ động phòng chống thiên tai: Khái niệm về bão và áp thấp nhiệt đới

TT Dự báo KTTV quốc gia nhận định xu thế thiên tai năm 2024: Về số lượng bão/áp thấp, đầu mùa ít khả năng xuất hiện trên Biển Đông. Sau khi mùa bão năm 2024 (từ cuối tháng 6), số lượng bão/áp thấp trên khu vực Biển Đông có khả năng ở mức thấp hơn trung bình các năm. Khả năng cao xuất hiện nhiều vào nửa cuối mùa bão.

Chủ động phòng chống thiên tai: Hướng dẫn khai thác sử dụng bản tin dự báo vùng ven biển và đất liền Việt Nam

Theo TT Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, năm 2024, bão, áp thấp nhiệt đới hình thành ở Biển Đông sẽ nhiều hơn, dự báo cơ cấu bão ở Biển Đông sẽ chiếm 1/3 so với toàn bộ số cơn bão. Khai thác sử dụng bản tin dự báo vùng ven biển và đất liền Việt Nam đúng cách sẽ giảm thiểu thiệt hại vào mùa mưa bão.

Chủ động phòng chống thiên tai: Phổ biến quy định về bản tin lũ và khai thác thông tin phục vụ cộng đồng

Cảnh báo lũ lụt đóng vai trò quan trọng bảo vệ tính mạng và tài sản của con người, giảm thiểu thiệt hại cho môi trường và tài sản. Việc cung cấp thông tin chính xác và kịp thời về nguy cơ lũ lụt giúp người dân chuẩn bị và phản ứng hiệu quả, từ di dời đến khu vực an toàn đến việc tăng cường hệ thống chống lũ.

Chủ động phòng chống thiên tai: Cảnh báo tác động theo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt

Trong bối cảnh Việt Nam chúng ta thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng, việc nhận thức rõ những cảnh báo tác động theo cấp độ rủi ro thiên tai đóng vai trò rất quan trọng. Thông tin kịp thời về nguy cơ theo cấp độ là biện pháp hiệu quả và giảm thiểu thiệt hại đáng kể cho người dân và tài sản.