Video: Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn phát biểu khai mạc Lễ Tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022

Trong bài phát biểu khai mạc Lễ Tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định: Vinh danh Nông dân xuất sắc tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ về mẫu hình người nông dân mới, người nông dân chuyên nghiệp, nông dân khởi nghiệp...

Video: Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn phát biểu khai mạc Lễ Tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022