Video: Nông dân Việt Nam xuất sắc chia sẻ niềm vui, vinh dự khi được bắt tay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Lễ tôn vinh 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 là cơ hội cho các nông dân xuất sắc nhất trong những người xuất sắc được vinh dự gặp và bắt tay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Video: Nông dân Việt Nam xuất sắc chia sẻ niềm vui, vinh dự khi được bắt tay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc