Chủ tịch nước đề xuất 3 nhóm giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu cho Hội đồng bảo an và Liên hợp quốc

Tham dự phiên họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về an ninh khí hậu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đưa ra khuyến nghị về 3 nhóm giải pháp mà Hội đồng Bảo an nói riêng và Liên hợp quốc nói chung cần quyết liệt hành động trong thời gian tới.

Chủ tịch nước đề xuất 3 nhóm giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu