Chuẩn bị các phương án đề phòng khô hạn cho cây cà phê ở Đắk Lắk

Tuy chưa chính thức bước vào mùa khô, nhưng các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tích cực lên phương án đề phòng khô hạn cho cây trồng, đặc biệt là cây cà phê.


Chuẩn bị các phương án đề phòng khô hạn cho cây cà phê ở Đắk Lắk

Kỹ thuật phòng chống hạn cho cây cà phê, hồ tiêu

1. Biện pháp lâu dài:

 - Chủ động đào ao trữ nước; không trồng cà phê, hồ tiêu nơi không có nguồn nước tưới;

 - Áp dụng kỹ thuật tưới tiên tiến tiết kiệm nước (tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa), tưới luân phiên, đúng thời điểm, vừa đủ nước;

 - Kết hợp bón phân qua hệ thống tưới nhỏ giọt để nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón;

 - Tăng cường hệ thống cây che bóng, đai rừng phòng hộ, trồng cây che phủ đất, trồng xen cây ăn quả phù hợp cho cà phê. Đối với cây hồ tiêu nên trồng choái sống;

 - Tủ gốc bằng lá khô, rơm rạ và các phụ phẩm nông nghiệp (lưu ý công tác phòng chống cháy);

 - Tăng cường bón phân hữu cơ nhằm nâng khả năng giữ ẩm và giữ phân của đất;

 - Bón phân vô cơ cân đối, sử dụng các loại phân bón lá có khả năng nâng cao tính chịu hạn;

 - Tỉa bớt cành nhánh nhằm hạn chế thoát hơi nước;

 - Thường xuyên kiểm tra vườn phát hiện sớm dịch hại để phòng trừ kịp thời nhằm tăng khả năng chống chịu của cây trong điều kiện khô hạn;

 - Theo dõi dự báo thời tiết nông nghiệp để có biện pháp ứng phó kịp thời.

 2. Biện pháp trước mắt trong tình hình khô hạn hiện nay:

 a) Đối với cây cà phê:

 - Tăng cường tủ gốc cho cây để giữ ẩm, hạn chế bốc hơi nước;

 - Áp dụng tưới nước tiết kiệm: tưới gốc 250 - 300 lít/gốc, hoặc tưới nhỏ giọt 150 - 200 lít/gốc, chu kỳ 20 - 25 ngày tưới 1 lần;

 - Sử dụng các loại phân bón lá chứa kẽm (Zn), bo (B) và Cl- hoặc NUCAFE từ 2 - 3 lần trong mùa khô để nâng cao khả năng chịu hạn, hạn chế rụng quả.

 b. Đối với cây hồ tiêu:

 - Tăng cường tủ gốc cho cây để giữ ẩm, hạn chế bốc hơi nước;

 - Đối với hồ tiêu giai đoạn kiến thiết cơ bản cần che bằng lưới cản để giảm cường độ ánh sáng trực xạ, giảm bốc thoát hơi nước;

 - Áp dụng tưới nước tiết kiệm: tưới gốc 120 lít/gốc, chu kỳ 20 - 25 ngày tưới 1 lần; hoặc tưới nhỏ giọt 20 lít/gốc, chu kỳ 2 - 3 ngày tưới 1 lần;

 - Bón phân hữu cơ hoai mục 15 - 20 kg/gốc, bón phân vô cơ cân đối giúp cây sinh trưởng khỏe; sử dụng KNO3, NUPE và các loại phân bón chuyên dùng cho hồ tiêu để nâng cao khả năng chịu hạn, hạn chế rụng gié.