Chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nhiều nông dân ở Nghĩa Lộ, Yên Bái thoát nghèo

Những năm qua, nhiều hội viên Hội Nông dân TX.Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) đã thay đổi tư duy, đổi mới cách nghĩ cách làm, hăng hái lao động sản xuất. Từ đó, các hộ nông dân đã có những mô hình phát triển kinh tế mới, giúp tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo.

Chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nhiều nông dân ở Nghĩa Lộ, Yên Bái thoát nghèo