Chuyển động Nhà nông 12/12: Đài Loan tiêu hủy hàng loạt gà nhiễm cúm gia cầm H5N2

Ổ dịch cúm gia cầm H5N2 mới bùng phát được xác nhận tại một trang trại nuôi gà đẻ trứng ở huyện Chương Hóa (Đài Loan) khiến nhà chức trách phải tuyên buộc tiêu hủy toàn bộ 16.778 con gà. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 12/12