Chuyển động Nhà nông 20/11: Trạm Tấu (Yên Bái) chuẩn bị gần 3.500 cây rơm chống đói cho trâu bò

Cao Bằng: Phòng, chống dịch bảo vệ đàn vật nuôi; Trạm Tấu (Yên Bái) chuẩn bị gần 3.500 cây rơm chống đói cho trâu bò; Cà Mau: Xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm OCOP; Cây 'vàng' của người dân vùng cao Ba Chẽ (Quảng Ninh) là những thông tin sẽ có trong chương trình Chuyển động Nhà nông hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 20/11: Trạm Tấu (Yên Bái) chuẩn bị gần 3.500 cây rơm chống đói cho trâu bò

Chuyển động Nhà nông 20/11.