Sản phẩm OCOP nâng cao thu nhập cho nông dân vùng cao Trạm Tấu

Triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), với nhiều chính sách hỗ trợ huyện vùng cao Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái) đã xây dựng được các sản phẩm lợi thế của địa phương trở thành hàng hóa mang lại giá trị kinh tế, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Sản phẩm OCOP, nâng cao thu nhập cho nông dân vùng cao Trạm Tấu.