Tin liên quan

Chuyển động Nhà nông 2/12: Xuất khẩu cá tra dần phục hồi từ quý 4 nhưng nguồn cung sẽ thiếu hụt