Chuyển động Nhà nông 27/9: Mưa lớn nhiều giờ liền, thủy điện ở Nghệ An đồng loạt xả lũ

Mưa lớn nhiều giờ liền, thủy điện ở Nghệ An đồng loạt xả lũ; Đánh thức văn hóa bản địa từ du lịch nông nghiệp tại Cần Thơ; Long An: đẩy mạnh sử dụng phế phẩm nông nghiệp làm phân bón hữu cơ; TP.HCM phấn đấu 50% số xã nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa...

Chuyển động nhà nông 27/9: Mưa lớn nhiều giờ liền, thủy điện ở Nghệ An đồng loạt xả lũ

Chuyển động Nhà nông 27/9.