Chuyển động Nhà nông 30/1: Nhu cầu cá tra và rô phi tại Mỹ có thể tăng trở lại trong năm 2023

Giới chuyên gia ước tính sản lượng cá tra toàn cầu sẽ tăng khoảng 62.000 tấn lên 3,4 triệu tấn trong năm 2023. Đồng thời, sản lượng cá rô phi cũng được dự đoán tăng khoảng 5% lên 6,7 triệu tấn.

Chuyển động Nhà nông 30/1: Nhu cầu cá tra và rô phi tại Mỹ có thể tăng trở lại trong năm 2023

Chuyển động Nhà nông 30/1.