Sát ngày Vía Thần Tài, giá hoa đồng tiền tăng mạnh lên hơn 100 ngàn đồng/bó

Trước ngày Vía Thần Tài 1 ngày, giá hoa đồng tiền tại vườn đã được người dân bán cho thương lái với giá từ 80.000 đến 120.000 đồng/bó (bó 20 cành).

Sát ngày Vía Thần Tài, giá hoa đồng tiền tăng mạnh lên hơn 100 ngàn đồng/bó

Sát ngày Vía Thần Tài, giá hoa đồng tiền tăng mạnh lên hơn 100 ngàn đồng