Chuyển động Nhà nông 30/6: Vắc xin dịch tả lợn châu Phi sẽ được sử dụng diện rộng cuối năm 2022

Dự kiến việc tiêm vắc xin dịch tả lợn châu Phi sẽ được thực hiện từ tháng 7, đến cuối năm sẽ có đánh giá về việc sử dụng vắc xin này và xem xét quyết định sử dụng trên diện rộng. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 30/6