Chuyển động Nhà nông 5/12: Xuất khẩu Việt Nam lập kỷ lục bất chấp dịch Covid-19

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2021 của Việt Nam sẽ đạt 640-645 tỉ USD, vượt mốc kỷ lục 500 tỉ USD của các năm trước, bất chấp dịch Covid-19. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động nhà nông hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 5/12.