Clip: Tham vọng thực sự của Bel Gà, Hùng Nhơn, De Heus là gì từ nhà máy ấp trứng gia cầm ở Tây Ninh?

Nhà máy ở Tây Ninh là nhà máy ấp trứng gia cầm công nghệ cao thứ 2, sau Lâm Đồng, được công ty CP Bel Gà, cùng các đối tác chiến lược là tập đoàn De Heus, tập đoàn Hùng Nhơn xây dựng tại Việt Nam.
Đây là tiền đề để Bel Gà và các đối tác Hùng Nhơn, De Heus tiến ra thị trường phía Bắc. Trước mắt là để phục vụ thị trường cả nước, sau đó xuất khẩu sang châu Âu.

Clip: Tham vọng thực sự của Bel Gà, Hùng Nhơn, De Heus?