Tin liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Bất ngờ với nhân vật luôn theo hầu Quan Vũ, có thể cầm Thanh Long đao gần 50kg "nhẹ như không"