Công nghệ trồng, thu hoạch và chế biến sản phẩm từ hoa hướng dương ở Ukraine

Hoa hướng dương là quốc hoa chính thức của Ukraine. Mặc dù không phải là loài hoa bản địa của Ukraine, nhưng hoa hướng dương lại có một vai trò quan trọng trong nền văn hóa của đất nước Đông Âu này.

Công nghệ trồng, thu hoạch và chế biến sản phẩm từ hoa hướng dương ở Ukraine