Công nghệ trồng và thu hoạch bắp cải tí hon của Bỉ

Bắp cải tí hon - tên tiếng Anh là Brussels Sprouts - một loại cải có nguồn gốc xuất hiện từ Bỉ. Bắp cải tí hon có đường kính khoảng từ 2,5-4cm. Một cây bắp cải lớn sẽ chứa các bắp cải bé xíu, trông rất đẹp mắt.

Công nghệ trồng và thu hoạch bắp cải tí hon của Bỉ. Nguồn: Happy Farm