Đại hội điểm đại biểu Hội Nông dân cấp huyện đầu tiên của cả nước thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Hội Nông dân điểm cấp huyện đầu tiên trên cả nước đã được tổ chức tại huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk). Với chủ đề "Đổi mới, liên kết, hội nhập, phát triển", Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Cư Kuin lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 -2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội điểm đại biểu Hội Nông dân cấp huyện đầu tiên của cả nước thành công tốt đẹp

Đại hội điểm đại biểu Hội Nông dân cấp huyện đầu tiên của cả nước thành công tốt đẹp.

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân huyện Cư Kuin đã tích cực, chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, do Đại hội Hội Nông dân huyện khóa III đề ra.