Đắk Lắk: HTX lúa Ea Súp đảm bảo đầu ra cho người nông dân

Cùng với tập trung nâng cao chất lượng cho cây lúa, hiện nay UBND huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chỉ đạo các ban ngành phối hợp thực hiện, nghiên cứu đề xuất phát triển các sản phẩm lúa gạo đặc sản của địa phương, tiến tới khẳng định giá trị lúa gạo Ea Súp trên thị trường cả nước, đảm bảo đầu ra cho người dân.

Đắk Lắk: HTX lúa Ea Súp đảm bảo đầu ra cho người nông dân