Đền Ninh Xá - nơi bảo tồn giá trị lịch sử văn hóa

Đền Ninh Xá (xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) là nơi lưu giữ nhiều nét văn hoá nghệ thuật kiến trúc truyền thống, mang đậm dấu ấn qua các thời kỳ lịch sử.

Đền Ninh Xá nơi bảo tồn giá trị lịch sử văn hóa

Đền Ninh Xá nơi bảo tồn giá trị lịch sử văn hóa