Độc đáo nghề gác kèo Ong ở rừng tràm U Minh

Gác kèo ong là nghề truyền thống, được truyền qua nhiều thế hệ của cư dân vùng rừng tràm U Minh. Chính vụ trung bình nghề này cho mỗi hộ dân thu hoạch từ 600 đến 1.000 lít mật.

Độc đáo nghề gác kèo Ong ở rừng tràm U Minh