Đồng Tháp gỡ khó cho xoài trái vụ

Hiện tại Cao Lãnh đang bước vào thu hoạch xoài trái vụ. Thời gian thu hoạch rơi đúng vào khoảng thời gian giãn cách, nên mặc dù là vùng chuyên canh xoài lớn của tỉnh Đồng Tháp, nhiều nhà vườn thành phố Cao Lãnh vẫn phải chịu tác động mạnh mẽ của diễn biến giá xoài trong thời gian qua.

Là vùng chuyên canh xoài lớn của tỉnh, thế nhưng nhiều nhà vườn thành phố Cao Lãnh vẫn phải chịu tác động mạnh mẽ của diễn biến giá xoài trong thời gian qua