Độc đáo những mô hình giúp nhau làm giàu của hội viên nông dân Quảng Nam

Nhiều hội viên nông dân ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam tham gia thành lập các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, qua đó, giúp nông dân liên kết phát triển sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Mô hình giúp nhau làm giàu của hội viên nông dân Quảng Nam

Độc đáo những mô hình giúp nhau làm giàu của hội viên nông dân Quảng Nam.

Cũng giống như các địa phương khác, người dân Tiên Sơn tận dụng thế mạnh vườn đồi để chăn thả bò. Năm 2017, các hộ nông dân ở thôn 5, Tiên Sơn đã thành lập câu lạc bộ (CLB) chăn nuôi bò thâm canh bằng phương pháp nuôi nhốt.