Độc đáo những tác phẩm điêu khắc bằng chỉ của các nghệ nhân Cố đô

Sự ra đời của loại hình nghệ thuật điêu khắc chỉ đã trở thành niềm tự hào trong nghệ thuật thêu truyền thống của vùng đất Cố đô.

Độc đáo những tác phẩm điêu khắc bằng chỉ của các nghệ nhân Cố đô