Độc đáo tiếng đàn đá của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong Hội nghị phát triển vùng Đông Nam bộ

Tại gian hàng đặc trưng của tỉnh Bình Phước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã lắng nghe tiếng đàn đá từ nghệ nhân và sau đó đánh thử chiếc đàn đá đặc biệt của địa phương này.

Độc đáo tiếng đàn đá của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong Hội nghị phát triển vùng Đông Nam bộ.