Độc lạ mô hình nuôi "Bạch túc trùng" trăm chân trăm đốt, càng to bán càng lãi

Ở Tây Ninh đã xuất hiện trại nuôi và kinh doanh rết (còn gọi là Bạch túc trùng) thương phẩm, rết được chế biến thành dược liệu đắt tiền, hoặc làm thức ăn cho chim và cá cảnh. Sau gần 10 năm hoạt động ổn định, trại nuôi này đang có kế hoạch nhân rộng mô hình do thị trường tiêu thụ còn rộng mở.

Tây Ninh: Độc lạ mô hình nuôi "Bạch túc trùng" thương phẩm 20.000 con, càng to bán càng lãi

Tây Ninh: Độc lạ mô hình nuôi "Bạch túc trùng" thương phẩm 20.000 con, càng to bán càng lãi