Đồng Nai: Đoàn thanh niên xông pha giúp nông dân vùng phong toả tiêu thụ rau xanh

Phát huy tinh thần “Đâu cần Thanh niên có, đâu khó có Thanh niên”, Đoàn Thanh niên Tp. Biên Hòa (Đồng Nai) đã lập nhiều quầy hàng bình ổn giá với mục đích vừa để giải phóng lượng rau sạch của nông dân vùng phong toả, vừa đưa được nhu yếu phẩm đến cho những người khác đang gặp khó khăn do dịch bệnh.

Đoàn thanh niên xông pha giúp nông dân vùng phong toả tiêu thụ rau xanh