Đồng Nai: Người trồng lúa tận dụng rơm rạ bán, ủ phân, phủ cây, làm nấm

Sau khi bỏ đốt đồng, hiện nay nhiều nông dân Đồng Nai đã tận dụng rơm rạ để mang bán hoặc ủ phân, phủ cây và làm nấm rơm, tăng thêm thu nhập.

Đồng Nai: Người trồng lúa tận dụng rơm rạ bán, ủ phân, phủ cây, làm nấm

Đồng Nai: Người trồng lúa tận dụng rơm rạ bán, ủ phân, phủ cây, làm nấm.