Đồng Nai: Thí điểm cách ly F0 tại nhà, trả lại cơ sở cho nhiều trường học

Tỉnh Đồng Nai đã cho thí điểm việc cách ly các F0, có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng tại nhà. Mục đích để trả lại các cơ sở đào tạo, trường học chuẩn bị cho việc dạy và học trực tiếp.

Đồng Nai: Thí điểm cách ly F0 tại nhà, trả lại cơ sở cho nhiều trường học.