Trồng hoa giấy, nông dân Đồng Nai thu nhập tiền tỷ mỗi năm

Từ khi chuyển hướng sang trồng hoa giấy, gia đình anh Hoàng đã vượt nghèo, thu về tiền tỷ mỗi năm.

Đồng Nai: Trồng hoa giấy, nông dân thu nhập tiền tỷ mỗi năm

Đồng Nai: Trồng hoa giấy, nông dân thu nhập tiền tỷ mỗi năm.